18.2.2019

TJ Dukla Praha

Tělovýchovná jednota Dukla Praha je samostatné občanské sdružení, sdružující registrované zájemce o rekreační, výkonnostní a vrcholový sport. Jednou z hlavních činností je zajišťovat sportovní vyžití mládeže a připravovat nadějné jedince pro případný vrcholový sport. V současné době v TJ pracuje 13 oddílů/odborů.

Sportovní aktivity vyvíjí v pronajatých tělovýchovných zařízeních a na základě spolupráce s Armádním sportovním centrem DUKLA využívá prostory tohoto rezortního střediska, především pak zařízení stadiónu Juliska. S ASC DUKLA dále velice úzce spolupracuje po metodické a organizační stránce při výchově výjimečně talentovaných sportovců.

www.dukla.cz

Oddíly

 

Atletika   www.duklaprahaatletika.cz
Moderní pětiboj   www.mpduklapraha.cz
Házená   www.hcduklapraha.cz
Cyklistika   www.ascdukla-cycling.cz
Plavání   dukla.bsl.cz/plavani
Šachy   www.duklasachy.cz
Kanoistika   www.duklabrandys.cz
Volejbal    
Veslování   www.dukla-veslovani.cz
Tenis    
Turistika    
ASPV cvičení žen    
Šerm   www.sermduklapraha.cz
ZPS    

 

ASC DUKLA

Armádní sportovní centrum DUKLA je resortní sportovní subjekt Ministerstva obrany ČR sloužící k zabezpečení vrcholových sportovců a výjmečních talentů. Armádní vrcholový sport je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky.

Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže - olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné soutěže. ASC a TJ jsou uzcí partneři především v oblasti metodické a organizační, ekonomicky , personálně však pracují zcela na sobě nezávisle

www.army.cz

www.duklasport.cz